Uitleg aanmelden van kinderen als deelnemer aan Huttendorp Schollevaar
Voor hen die het Huttendorp Schollevaar al kennen is het waarschijnlijk niets nieuws en kan het online deelnemers-aanmeldformulier hier direct worden ingevuld. Voor alle ‘nieuwelingen’ en diegenen die alle informatie (nog eens opnieuw) willen lezen, leggen we hieronder uitgebreid uit hoe je kinderen (deelnemers) kunt aanmelden om mee te doen aan deze fantastische sport-, spel-, huttenbouw- en evenementweek voor basisschoolleerlingen uit voornamelijk de wijk Schollevaar, maar sinds jaren ook van ver daarbuiten. Ook lees je wat we van de deelnemers en de verplicht mee aan te melden 18+ dagdeelhulp verwachten. Immers, zonder de hulp van betrokken ouders, verzorgers en andere enthousiaste vrijwilligers kan dit jaarlijks terugkerende inmiddels bijna semi-professionele kinder-en jeugdevenement niet op een veilige wijze worden georganiseerd…

In de laatste week van de zomervakantie wordt — dit jaar voor alweer de 24e keer — van maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus 2024 op het grote grasveld nabij De Klarinet aan de rand van het Schollebos het Huttendorp Schollevaar georganiseerd. De organisatie is in handen van een speciaal hiervoor opgerichte vrijwilligersstichting, bestaande uit een vaste groep enthousiaste jongeren en volwassen wijkbewoners.

Wat ooit klein is begonnen met alleen maar huttenbouwen van houten pallets voor de buurtkinderen groeide de afgelopen jaren uit tot een volwaardige kinder- en jeugdevenementweek. Met geweldige activiteiten zoals huttenbouwen, sport- en spel, springkussens, verven, knutselen, dans- en creaworkshops, zwembad, waterspellen, kanovaren en een 150-meter lange zipline over de naast het veld gelegen vijver. En bovendien met snoepjes, drinken, patat- of andere snackwagen, disco- en filmavond en overnachting op het veld voor kinderen uit inmiddels heel Capelle a/d IJssel en ook (ver) daarbuiten. Bekijk ook de foto’s van 2023 om een nog beter beeld te krijgen van wát een Huttendorpweek precies inhoudt…

Je begrijpt wel dat, om zo’n groots opgezette evenementweek veilig en verantwoord te kunnen organiseren, er veel extra handjes en ogen nodig zijn. En vooral in een tijd dat iedereen druk-druk-druk is en bijna niemand meer tijd heeft voor vrijwilligerswerk is dit voor ons een uitdaging. Daarom vragen we ouders/verzorgers van deelnemers om zichzelf of een andere volwassene in te zetten als dagdeelhulp. Hierdoor raken zij ook zij meer betrokken bij de activiteiten van hun kind(eren) en kunnen zij hun speelplezier zien. Om dit alles goed georganiseerd en controleerbaar volgens een rooster te laten verlopen, is het daarom verplicht een volwassene (vader, moeder, 18+ broer of 18+ zus, opa, oma, buurman, buurvrouw, ouder van een vriendje of vriendinnetje, enz.) als dagdeelhulp aan te melden. Deze dagdeelhulp moet per deelnemer minimaal één dagdeel van ca. 4 uur actief en hands-on inzetbaar zijn bij activiteiten op het Huttendorpveld.

Betalen van de inschrijfkosten en de eventueel meebestelde Veilige Voeten
Het inschrijfgeld voor een hele week sport-, spel- en speelplezier bedraagt -net als vorig jaar- € 25,- per kind voor alle dagen. Er is om veiligheids- en organisatorische redenen géén dagtarief mogelijk. Los van het aantal dagen waarop een deelnemer aanwezig is of aan welke activiteiten hij/zij deelneemt, blijft het inschrijfgeld altijd € 25,- per kind. Ouders kunnen uiteraard zelf bepalen of hun kind maar één, enkele of alle dagen deelneemt en of er Veilige Voeten inlegzooltjes á € 10,- per paar worden meebesteld bij de online aanmelding van hun kind(eren) als deelnemer en/of henzelf als dagdeelhulp.
Elke deelnemersaanmelding of Veilige Voetenbestelling is definitief. Restitutie van het inschrijfgeld of de Veilige Voeten voorafgaand, gedurende of na afloop van de Huttendorpweek is, vanwege reeds gemaakte kosten en reservering van de deelnemersplaats(en), niet mogelijk. Wanneer Huttendorp Schollevaar onverhoopt niet kan of mag doorgaan, bijvoorbeeld vanwege het door de overheid herinvoeren van beperkende COVID-maatregelen of uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, kunnen zaken anders verlopen dan nu voorzien en kan het weekprogramma geheel of gedeeltelijk worden aangepast c.q. geannuleerd. Het (deels) annuleren van het evenement geeft vanwege de eerder reeds aangegeven redenen geen mogelijkheid tot restitutie van gelden.

De inschrijfkosten en de Veilige Voeten dienen kort na de online aanmelding middels het toegezonden iDeal betaalverzoek te worden voldaan. Deelnemers waarvan het inschrijfgeld bij het bijna bereiken van het maximaal aantal deelnemers óf op de maandag voorafgaand aan de Huttendorpweek (12 augustus) nog niet is voldaan, worden ‘on-hold’ gezet en voor een laatste keer per e-mail, Whatsapp, telefonisch of persoonlijk door ons benaderd zodat zij het inschrijfgeld alsnog direct kunnen voldoen. Kort daarna nodigen we dan ook de eventuele ‘reservelijstdeelnemers’ uit om online aan te melden. Zodra deze ‘reservelijstdeelnemers’ hun kosten hebben voldaan en het maximale aantal deelnameplaatsen daadwerkelijk wordt bereikt, vervallen de eerder ‘on-hold’ gezette nog niet betaalde aanmeldingen waardoor hun deelname aan de Huttendorpweek helaas niet meer mogelijk is.

Online betalen via iDeal
Nadat de online aanmelding door ons is verwerkt e-mailen of Whatsappen we je een iDeal betaalverzoek met een persoonlijke QR-code of online betaallink. Daarmee kun je direct via iDeal betalen waardoor ook het betalen supergemakkelijk en eenvoudig is geworden! Zelf het totaalbedrag overmaken naar onze bankrekening is niet mogelijk.

Nú al online aanmelden en betalen?
Omdat er al jaren meer kinderen willen meedoen dan er beschikbare plaatsen waren, hebben we besloten om 12 hutten in plaats van voorheen 10 hutten te bouwen, waardoor er 30 extra kinderen kunnen meedoen.
Wel reserveren we hiervan een aantal plaatsen voor kinderen die het thuis of op school financieel, maatschappelijk of sociaal wat minder gemakkelijk hebben. Hoewel er in plaats van voorheen 150 deelnameplaatsen nu dus 180 reguliere deelnameplaatsen + circa 25 BSO-deelnameplaatsen beschikbaar zijn, verwachten we —net als voorgaande jaren— dat ze ook nu weer snel gevuld zullen worden. Om verzekerd te zijn van deelname adviseren we om je kind(eren) nú al online aan te melden en na ontvangst van het iDeal-betalingsverzoek het inschrijfgeld en de eventueel meebestelde Veilige Voeten meteen te voldoen want: VOL = ECHT VOL !

Aanmelden kan écht pas vanaf basisschoolgroep 3
Ieder jaar zien wij, ondanks dat basisschoolgroep 1 en 2 niet gekozen kan worden op het aanmeldformulier, dat ouders dit toch (proberen te) doen. We hebben deze weloverwogen keuze gemaakt omdat onze vrijwilligers, dagdeelhulpen en het weekprogramma er niet op zijn ingericht om dergelijke jonge kinderen op pedagogisch verantwoorde en veilige wijze te vermaken. Alléén kinderen die dit afgelopen schooljaar (2023-2024) in de basisschoolgroepen 3 t/m 8 hebben gezeten, mogen aangemeld worden. Kinderen die ooit een jaar hebben gedoubleerd, een groep hebben overgeslagen én groep 8 leerlingen die na deze zomervakantie naar de brugklas gaan, mogen uiteraard óók aangemeld worden als deelnemer. Leerlingen die afgelopen schooljaar in de brugklas (of hogere klassen voortgezet onderwijs) hebben gezeten mogen niet meer als deelnemer worden aangemeld. Zij kunnen zichzelf natuurlijk wél altijd aanmelden als Assistent- of Juniorvrijwilliger!

Waar wordt het Huttendorp Schollevaar georganiseerd?
Voor zover je (nog) niet weet waar het Huttendorp Schollevaar wordt georganiseerd of dat je de route ernaartoe wilt plannen, is dit de Google-Mapslocatie. De meest nabije adreslocatie van het Huttendorpveld is Klarinet 1, 2907 GE Capelle aan den IJssel (tegenover BSO Drakenstein en basisschool De Contrabas). Let op: je kunt hier zonder onze voorafgaande toestemming niet met de auto komen, omdat je dan over een fietspad moet rijden. Voor onze eigen organisatie en leveranciers hebben we ontheffing, maar je kunt zelf het meest dichtbij parkeren op de Ernst Barlachrade, Jachthoorn, Hobo of op de parkeerplaats aan de Rodinrade. Voor fietsen en scooters hebben we wél een parkeerplaats vlak naast het Huttendorpveld, dus het meest handige is dat je daarmee komt óf gewoon lopend.

Uitleg vrije huttenkeuze
Om teleurstelling bij kinderen te voorkomen dat ze niet zijn ingedeeld bij hun vriendje(s) of vriendinnetje(s) hanteren we al jaren tot ieders tevredenheid het principe van ‘vrije huttenkeuze’. Dit betekent dat ieder kind bij de weekopening op maandagochtend zelf kan bepalen met wie of in wélke hut hij/zij wil en zelfs nog kan overstappen naar een andere hut. Na de lunchpauze is de hut waarin hij/zij dan zit definitief en kan er niet meer worden overgestapt naar een andere hut. Echter, wanneer na de lunchpauze blijkt dat het aantal kinderen in de hutten onevenredig is verdeeld (meer dan 15 kinderen in één hut en in andere hutten bijvoorbeeld maar 10 kinderen) zal de organisatie —uiteraard zoveel mogelijk in overleg met de kinderen— noodgedwongen een herverdeling over de andere hutten moeten maken. Daarbij kan het gebeuren dat er kinderen verplaatst worden naar een andere hut waarin minder kinderen zitten.

Veilige Voeten
Het Huttendorpveld mag alleen betreden worden met stevige, gesloten schoenen (dus geen slippers of Crocs). Ook moeten er ‘normale sokken of kousen’ en géén sneakersokken of enkelsokken worden gedragen. Ter voorkoming van voetverwondingen bij onze deelnemers en vrijwilligers bieden we als extra veiligheid Veilige Voeten inlegzooltjes aan. De Veilige Voeten zijn gemaakt van zeer moeilijk doordringbaar materiaal vergelijkbaar met een kogelwerend vest en passen in iedere kinder- en volwassen schoen. In een (roestige) spijker trappen —en dat gebeurt helaas regelmatig bij houten pallets— leidt tot zeer pijnlijke en nare verwondingen… Bespaar je kinderen én jezelf deze ellende en bestel voor slechts € 10,- meteen een paar Veilige Voeten mee, er zijn al duizenden paren Veilige Voeten verkocht en de reacties zijn altijd 100% positief!

De op naam bestelde en vooraf betaalde Veilige Voeten kunnen bij voorkeur al in het weekend vóór de Huttendorpweek (17-8 en 18-8) of in het uiterste geval nog op maandagochtend 19-8 om uiterlijk 08.30 uur bij de balie van onze organisatietent worden opgehaald.

Zelf (laten) meenemen tijdens de Huttendorpweek
Voor de deelnemers en vrijwilligers op het Huttendorpveld zorgen we voor siroop, water, snoep, chips – en soms ook ijs, patat, pannenkoeken, poffertjes of andere snacks. Er hoeft er alleen zelf een lunchpakket met brood te worden meegenomen. We zorgen ervoor dat er tijdens de lunch water, melk of vruchtensap en fruit aanwezig is, dus dát hoeft niet zelf te worden meegebracht.

Wat ook zelf moet worden meegenomen op (zeer) zonnige dagen is zonnebrand met een voldoende hoge factor en een petje. Bij voorspelling van (veel) regen is een setje droge kleding wel handig om mee te (laten) nemen. Op de waterspeeldag (donderdag) adviseren we om naast zwem- of badkleding en een handdoek eveneens droge kleding mee te (laten) nemen. Dan kan er eventueel tussentijds nog even omgekleed worden.

Donderdag is ook de verfdag en we weten uit ervaring dat onze deelnemers en vrijwilligers niet alleen de hutten en een sloopauto, maar veelal ook elkáár van een fris nieuw kleurtje voorzien. Oude kleding én oude schoenen die na deze dag écht weg kunnen zijn dus noodzakelijk! Zelf verf meenemen mag natuurlijk altijd, maar let dan goed op dat deze op waterbasis is. Verf op terpentinebasis blijft nog wékenlang op je huid zitten…

Gedragscode en waardering van dagdeelhulpen
Aan het als vrijwilliger werken met (jonge) kinderen worden er door de overheid strenge regels gesteld. Het bestuur van de Stichting Huttendorp Schollevaar stelt voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken daarom het strikt naleven van onze gedragscode door iedereen verplicht. Bij de aanmelding gaat iedere vrijwilliger daarmee volledig akkoord.

Algemene vrijwilligersinformatie
Bedenk dat we naast enorm veel plezier van onze vrijwilligers ook een hoge mate van verantwoordelijkheid t.o.v. hun taak verwachten en we op 100% inzet rekenen. Je hebt je aangemeld voor één of meerdere dagen en er is bij het maken van het weekprogramma op gerekend dat je deze dag(en) ook daadwerkelijk aanwezig en inzetbaar bent. Zonder jouw hulp kan een geplande activiteit zomaar ineens niet doorgaan! Voor iedereen geldt dat enige mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de toebedeelde taken een voorwaarde is.

Weet ook dat het Huttendorp Schollevaar wordt georganiseerd door welwillende, goedbedoelende en onbetaalde vrijwilligers. Zij steken veel privétijd in het mogelijk maken van een onvergetelijke week voor úw kind(eren) en zijn géén professionals! Onze vrijwilligers halen hun energie en plezier uit de waardering die zij tijdens het werk voor uw kind(eren) krijgen en dienen daarom door iedereen met respect en waardigheid behandeld te worden. Het is een tegeltjeswijsheid, maar daarom zéker niet minder waar: Vrijwilliger zijn is als plassen in een donkere broek, je krijgt het er zelf warm van, maar geen mens die het ziet…

Weekprogramma en vrijwilligersrooster
Zodra het definitieve weekprogramma en het concept vrijwilligersrooster bekend zijn, plaatsen we deze direct op onze website en mailen we je de weblink hiervan, zodat je telkens wanneer je het rooster wilt inzien, de meest recente en bijgewerkte versie ziet. Dan weet je precies wát we op wélke dag(en) gaan doen en wanneer je verwacht wordt aanwezig te zijn op het Huttendorpveld. Zorg er in ieder geval voor dat je ruim op tijd aanwezig bent voor de briefing en de uitleg van je taken.

Er kan geen voorkeur voor specifieke taken worden opgegeven. Alle taken zijn even belangrijk voor de kinderen en moeten allemaal worden uitgevoerd. Uiteraard kunnen taken onderling worden geruild. Dan moet dit wel worden doorgegeven bij de organisatiebalie.

Dagdeelhulpen en vrijwilligers worden zodanig ingeroosterd dat de opgegeven beschikbaarheid zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. Helaas kan het gebeuren dat iemand per ongeluk ‘verkeerd’ wordt ingeroosterd. In dat geval verzoeken we om direct telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Dan kunnen we de fout meteen herstellen en kan het weekrooster worden aangepast.

Mocht er onverhoopt een uitzonderlijke reden zijn waardoor het je niet lukt om (op tijd) te komen, dien je dit vóór 08.00 uur telefonisch (06 – 45 29 12 11) door te geven, zodat er eventueel nog een vervanger op jouw plaats kan worden ingedeeld. Zelf een betrouwbare en verantwoordelijke vervanger sturen om jouw dagdeeldienst waar te nemen, is natuurlijk helemaal geweldig. Vertel hem/haar dan graag vooraf wél duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht en zorg ervoor dat alle info basisspelregels, modelgedragscode, takenoverzicht, vrijwilligersrooster, downloads) bij diegene bekend is.

Informatieavond vrijdagavond 16 augustus om 20.00 uur
Op de aan de Huttendorpweek voorafgaande vrijdagavond 16 augustus om 20.00 uur organiseren wij voor alle ouders/verzorgers van deelnemers, dagdeelhulpen, vrijwilligers en andere geïnteresseerden een informatiebijeenkomst op het Huttendorpveld. Bij dezen adviseren wij je nadrukkelijk om hierbij aanwezig te zijn om de allerlaatste en meest up-do-date informatie te horen, het concept-vrijwilligersrooster te zien en vragen te kunnen stellen. Begin augustus ontvangt iedere aangemelde deelnemer (dagdeelhulp) en vrijwilliger per e-mail nog een uitnodiging, maar noteer het nu alvast in je agenda zodat je er rekening mee kunt houden bij het maken van andere afspraken en aanwezig kunt zijn bij deze informatieve en belangrijke bijeenkomst.


Tot slot
Bij deze nogmaals een ‘enorm dankjewel’ voor aanmelding van één of meer kinderen als deelnemer en jezelf of een andere volwassene als dagdeelhulp, en tot ziens bij de vrijwilligersinformatiebijeenkomst of tijdens de Huttendorpweek! We houden je per e-mail of Whatsapp op de hoogte dus check -óók tijdens je zomervakantie met hopelijk mooi weer- je e-mail en telefoon regelmatig, zodat je niets mist en op tijd aanwezig bent op de informatiebijeenkomst.

Als je wilt zien wie er zich ook als deelnemer of vrijwilliger heeft aangemeld, check dan regelmatig het Wie-Doen-Er-Allemaal-Mee overzicht op onze website. Dit overzicht is niet real-time, maar wordt regelmatig handmatig bijgewerkt met de laatste aanmeldingen.