Uitleg vrije huttenkeuze:

Maandagochtend na de weekopening kunnen alle kinderen, in misschien al vooraf afgesproken groepjes van school- of straatvriendjes, tijdens het halen van de pallets van de grote stapel naar een hut gaan en bekijken of ze daar willen blijven of alsnog naar een andere hut willen overstappen.

Voor kinderen die afgelopen schooljaar in groep 3 zaten wordt er door ons sterk aangeraden om naar de Creahut te gaan en niet voor een ‘grote’ hut (1 t/m 12) te kiezen. Dit omdat afgelopen jaren is gebleken dat deze hutten met de bijbehorende sport- en spelactiviteiten voor veel kinderen van deze leeftijd nog té vermoeiend, té zwaar en daardoor ook ‘niet leuk’ zijn. Het kiezen kan tot het einde van de lunchpauze op maandag waarna door de huttenbegeleiders wordt genoteerd wie er in zijn/haar hut zitten (maximaal 15 kinderen) en daar vanwege de puntentelling de gehele week ook blijven. De indeling kan na de lunchpauze op maandag niet meer worden aangepast en wordt samen met het scorebord en dagelijkse puntentelling op onze website geplaatst. 

Advies aan de groep 3 ouders: bedenk en bespreek vooraf of je kind het aankan om een hele week in een ‘grote’ hut te zitten want gedurende de week alsnog ‘verhuizen’ naar de Creahut is niet meer mogelijk. Wanneer blijkt dat er in één hut 20 kinderen willen, en in een ander maar 10 zal er in eerste instantie in goed overleg met de kinderen, maar wanneer dit echt niet lukt, door de organisatie en huttenbegeleiders alsnog een herverdeling over de andere hutten worden gemaakt. 

Er wordt door de organisatie (vooraf) dus géén indeling gemaakt, alle kinderen kiezen -binnen de hierboven aangegeven spelregels- helemaal zelf in welke hut en bij welke kinderen zij willen zitten gedurende de week !