Rij boven van links naar rechts:
Erwin Mostert, voorzitter en evenementscoördinator
Hanna Cuperus, algemeen bestuurslid t.b.v. sport- en spelprogramma
Heleen Heinsboek, penningmeester
Martijn Otto, algemeen bestuurslid tbv weekrooster vrijwilligers
Rene Brand, algemeen bestuurslid, tbv coordinatie opbouw
René Versteeg, algemeen bestuurslid tbv sponsorcontacten

Rij onder van links naar rechts:
Denzell de Vries, algemeen bestuurslid en assistent coordinator
Mark Velthoen, secretaris
Steve Silva Moreira, algemeen bestuurslid tbv creaprogramma