De deelnamekosten voor Huttendorp Schollevaar zijn -ondanks dat de kosten voor aankoop en inhuur van materialen en diensten elk jaar wél zijn gestegen- jarenlang onveranderd gebleven. We streven er altijd naar om dit bedrag zo laag mogelijk te houden zodat álle kinderen kunnen meedoen en we de kinderen toch iets geweldigs kunnen meegeven aan het einde van hun lange zomervakantie. Echter, vanwege de nu te verwachten extra kosten voor bijvoorbeeld veiligheids- en beschermingmiddelen hebben wij ons helaas genoodzaakt gezien om de deelnamekosten dit jaar te verhogen naar €. 25,- per kind voor een hele week plezier. 

Er is vanwege veiligheids- en organisatorische redenen géén dagtarief mogelijk, onafhankelijk van het aantal dagen waarop een deelnemer aanwezig is, blijven de deelnamekosten voor alle activiteiten €. 25,- per kind, maar kan er door een ouder zelf worden bepaald of een deelnemer maar één, enkele of alle vijf de dagen aanwezig kan/wil zijn. Uiteraard proberen we het gebruikelijke weekprogramma met o.a. huttenbouwen, sport- en spel, springkussens, verven, knutselen, Special Event, snoepjes, drinken, disco- en filmavond met overnachtting op het veld, enz. aan te houden, maar kan het vanwege de COVID-19 regelgeving ook (helemaal) anders worden.  

Wij verzoeken iedereen om de aanmeldkosten tezamen met het totaalbedrag van de bestelde Veilige Voeten bij voorkeur direct na deze online aanmelding middels internetbankieren naar onze bankrekening (IBAN NL54 ABNA 0504 1619 38, ten name van Stichting Huttendorp Schollevaar) over te maken om de online gereserveerde deelnameplaats(en) te bevestigen. Contante betaling van het inschrijfgeld en/of de Veilige Voeten vóórafgaand aan of tijdens de Huttendorpweek is helaas niet mogelijk. Elke deelnemersaanmelding is definitief en dienen de aanmeldkosten altijd en vóóraf voldaan te worden. M.u.v. de beschreven eventuele corona-restitutie is gehele of gedeeltelijke restitutie voorafgaand, tijdens of na afloop van Huttendorp Schollevaar vanwege reeds ver van te voren gedane uitgaven niet mogelijk.

Alle tijdens de online aanmelding 'gekozen' kosten dienen uiterlijk 2 weken vóór opening van de Huttendorpweek (dus vóór 10 augustus 2019) per 'gewone' bankoverschrijving of internetbankieren te zijn voldaan, contant betalen vóór of op de openingsdag is helaas niet mogelijk. Wanneer de kosten niet bijtijds zijn voldaan komt de voor uw kind(eren) gereserveerde deelnemersplaats te vervallen en wordt deze beschikbaar voor nieuwe aanmelding waardoor plaatsing van uw kind(eren) helaas niet meer gegarandeerd is...

Alvast hartelijk dank voor uw moeite en begrip!

 

Om aan te geven wat een dergelijk evenement daadwerkelijk kost hebben wij hieronder de begroting van 2019 afgerond weergegeven. Daarmee wordt het voor u inzichtelijk dat de inschrijfgelden, uw bijdrage (en die van sponsoren) en subsidies geheel ten goede komen aan dit jeugdevenement:

bestuurs-/vergaderkosten

minder dan  € 200

administratiekosten (bank, porto, postbus, telefoon, leges)

minder dan  € 500

communicatie

minder dan  € 300

drukkosten

minder dan  € 500

prijswinnaars, bedankjes vrijwilligers en sponsors, speeltuin

ongeveer € 1.000

veld-, sport- en spelmaterialen

ongeveer  € 6.000

water, elektra, geluidsvoorzieningen

ongeveer  € 6.000

afvalverwerking

ongeveer  € 3.000

crea- en verkleedmateriaal

minder dan  € 500

veiligheid (EHBO, inlegzooltjes, zonnebrand, polsbandjes, enz)

ongeveer € 3.500

div. boodschappen voor het avondprogramma

ongeveer € 800

DHZ-materialen

minder dan € 250

vervoer (huurbusje en brandstof)

minder dan € 250

 

U zult begrijpen dat €. 25- per deelnemer, met 125 kinderen, minder dan 1/5 deel van de begroting dekkend krijgt. Vandaar onze collecte- en statiegeld acties en een ENORM DANKJEWEL naar al onze sponsoren en vrijwilligers! Zonder hen kan dit feestje niet plaatsvinden.