Onderstaande aanklikbare documenten zijn gereed !

 

 

Wat: Aanvullende informatie:

Weekprogramma 26 t/m 30 augustus 2019

Geeft informatie over welke en hoe laat activiteiten gepland
zijn tijdens de evenementweek van Huttendorp Schollevaar.
Voor: iedereen

Toestemmingsformulier toedienen medicatie

Het formulier waarin een ouder/verzorger van een kind
het bestuur van Huttendorp Schollevaar machtigt om
het bewuste kind de voorgeschreven en meegegeven
medicatie toe te dienen, op de afgesproken en afgestemde
manier, tijdstippen etc. Zonder dit vooraf ondertekende
formulier kunnen wij GEEN medicatie aan uw kind toedienen.
Voor: ouders/verzorgers van kinderen die meedoen als
deelnemer en voorgeschreven medicatie gebruiken en dit
niet (geheel) zelfstandig kunnen of mogen innemen.

Takenoverzicht Vrijwilligers

Een helder overzicht van alle werkzaamheden die moeten
worden gedaan om van Huttendorp Schollevaar voor iedereen
het kinderfeest te maken zoals de bedoeling is.
Voor: alle Stagiairs, Assistent-, Junior, 18+, en Dagdeelvrijwilligers

Contract voor Maatschappelijke stage Emmaus

Contract voor Maatschappelijke stage Comenius

Het aanmelding en stagecontract voor Maatschappelijke stage
Zonder dit vooraf ondertekende contract is geen stageplaats mogelijk.
Voor: Maatschappelijke stagiairs het van Emmaus College

Voor: Maatschappelijke stagiairs het van Comenius College

Modelgedragscode Vrijwillige Medewerker Modelgedragscode waaraan alle vrijwillige HDS-medewerkers moeten voldoen.
Zonder dit vooraf ondertekende formulier kunnen wij de aanmelding niet accepteren.
Voor:
 alle Stagiairs, Assistent-, Junior, 18+, en Dagdeelvrijwilligers
Aanmeldformulier Vrijwilligers

Aanmeldformulier alle voor Assistent,- Junior, en 18+ vrijwilligers.
Voor: alle Stagiairs, Assistent-, Junior, 18+, en Dagdeelvrijwilligers

Basisspelregels

Onze basisspelregels om het Huttendorp Schollevaar prettig, leuk en
voor onze deelnemers, vrijwilligers en bezoekers veilig te laten verlopen.
Voor: alle Stagiairs, Assistent-, Junior, 18+, Dagdeelvrijwilligers en Bezoekers

Aanmeldformulier voor overnachting

Speciaal aanmeldformulier voor de overnachting door onze Junior-vrijwilligers.
Zonder dit vooraf door ouders/verzorgers ondertekende toestemmingsformulier
kunnen zij NIET aanwezig zijn tijdens de overnachting van donderdag op vrijdag.
Voor: (ouders/verzorgers van) alle Stagiairs, Assistent-, en Junior vrijwilligers