Hieronder staan alle documenten die wij gebruikten voor het Huttendorp Schollevaar, editie 2017

LET OP: De documenten voor 2018 zullen vanzelf volgen op deze pagina!

 

 

Wat? Info

Weekprogramma

Geeft informatie over de dagplanning / rooster
van de Huttendorpweek
Voor: iedereen

Toestemmingsformulier Medicatie

Het formulier waarin een ouder/verzorger van een kind
het bestuur van Huttendorp Schollevaar machtigt om
het bewuste kind de voorgeschreven en meegegeven
medicatie toe te dienen, op de afgesproken en afgestemde
manier, tijdstippen etc.
Voor: ouders/verzorgers van kinderen die meedoen met
HS2017 en die medicatie gebruiken en dit niet zelfstandig
kunnen
Zonder dit getekende formulier kunnen wij
GEEN voorgeschreven medicatie aan uw kind toedienen

Takenoverzicht Vrijwilligers

Een helder overzicht van alle werkzaamheden die moeten
plaatsvinden om van HS2017 het kinderfeest te maken
zoals de bedoeling is.
Voor: iedere vrijwilliger

Stagecontract (Emmaus) MaS

Het stagecontract voor Maatschappelijke Stage,
in dit specifieke geval voor leerlingen van Emmaus
College.
Voor: MaSsers van Emmaus College

Modelgedragscode Vrijwillige Medewerker Het modelgedragscode contract voor alle vrijwillige
medewerkers.
Voor: Vrijwillige medewerkers
Zonder dit getekende formulier kunnen wij
uw hulp op dit evenement als vrijwillige medewerker
helaas niet accepteren
Intakeformulier Vrijwilligers

Ons intakeformulier voor vrijwilligers
Voor: iedere vrijwilliger

Basisspelregels

Onze basisspelregels, om het Huttendorp Schollevaar
goed, veilig en leuk te laten verlopen.
Voor: iedereen

Aanmeldformulier voor overnachting
junior vrijwilligers

Speciaal aanmeldformulier voor de overnachting
van donderdag op vrijdag tijdens het huttendorp.
Voor: Junior vrijwilligers.
Zonder dit getekende formulier (door ouders/
verzorgers) mogen junioren NIET meedoen met
de overnachting van donderdag op vrijdag.