UPDATE 12 JUNI 2020
De afgelopen dagen hebben wij via diverse kanalen en uit de media vernomen dat het (ook door ons als bestuur al geruime tijd) gevoerde verzet tegen het feit dat momenteel álle evenementen, groot, klein, binnen of buiten over één kam worden geschoren, en daardoor tot 1 september verboden moeten blijven, door (landelijke) organisatoren van jeugdevenementen zoals zomerkampen, scouting en kindervakantieactiviteiten met de dag groeit. Als gevolg daarvan wordt er door de Overheid (eindelijk!) druk overleg gevoerd met Veiligheidsregio's en het OMT (Outbreak Management Team) om te bekijken of voor deze specifiek voor jeugd georganiseerde activiteiten een vrijstelling in de regelmatig versoepelde Noodverordening kan worden gemaakt.


Ter voorbereiding van deze zeer te verwachten versoepeling heeft het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR, HISWA-RECRON samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld waarmee we veilig op vakantiekamp of zomerkamp kunnen gaan. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd. Minister Hugo de Jonge heeft groen licht gegeven voor de zomerkampen. Nu is het Huttendorp Schollevaar geen, zoals de scoutingorganisatie het noemt 'zomerkamp', maar vallen wij wél onder de door hen vermelde definitie 'kindervakantieactiviteiten':  

"Kindervakantie activiteiten zijn alle activiteiten die in de vakantieperiode plaats vinden, georganiseerd door vrijwilligers en / of beroepskrachten. Het kan gaan om activiteiten van één dag,  activiteiten die meerdere dagen achter elkaar plaats vinden en activiteiten voor een wisselende of vaste groep kinderen. Ook één of meer overnachtingen zijn toegestaan, maar hiervoor geldt een meer uitgebreid protocol."

Zoals wij de strekking van de versoepeling en de opgestelde protocollen nu lezen concluderen wij dat het HUTTENDORP SCHOLLEVAAR DIT JAAR MAG WORDEN GEORGANISEERD ! Uiteraard mét inachtneming van de regelgeving en strikte naleving van alle veiligheidsprotocollen door volwassenen zoals zij door de bovengenoemde organisaties zijn opgesteld en door het OMT akkoord zijn bevonden - MAAR HET MAG EN DAAROM GAAN WE HET OOK DOEN !!!

Enig 'klein' puntje is dat door de gemeente Capelle aan den IJssel nog wel 'even' de vergunning moet worden afgegeven anders kunnen we nog steeds niets... Ten tijde van de aanvraag begin dit jaar is deze, net als alle voorgaande jaren, als Evenementenvergunning aangevraagd en aangezien Evenementen verboden blijven tot 1 september zal deze in het licht van de nu toegestane versoepeling formeel moeten worden aangepast c.q. herzien. Aankomende week zullen wij hiervoor een, gebaseerd op het eerdergenoemde akkoord, verzoek indienen bij de gemeente Capelle aan den IJssel. Naar wij verwachten zal, gezien de inmiddels landelijke aankondiging, hierop hopelijk snel een positief antwoord komen en kunnen we hier ein-de-lijk bevestigen dat het Huttendorp Schollevaar écht doorgaat!

Aanpassingen weekprogramma

Wat we nu al wél weten dat dit jaar écht anders zal zijn, is dat er programma-onderdelen worden aangepast en dat op de momenten dat er deelnemers op het Huttendorpveld aanwezig zijn, volwassenen niet op bezoek mogen komen. Ook bij het ophalen en brengen van de kinderen is het voor volwassenen niet mogelijk om op het veld te komen. Alle deelnemers worden, net als voorgaande jaren, elke dag bij aankomst en vertrek opgevangen in een met dranghekken afgezette ruimte op het veld, waarna ze onder begeleiding van onze organisatie gedoseerd richting het veld c.q. de uitgang worden gelaten. Aangezien deze regels conform RIVM-voorschrift al sinds enige tijd ook op scholen probleemloos worden gehanteerd verwachten wij dat iedereen hiervoor respect en begrip heeft. 

Nu toch al aanmelden?
Om deze reden hebben wij besloten om de online aanmelding van deelnemers, dagdeelhulpen, junior- en seniorvrijwilligers vanaf nu te openen. Ruim vooraf aanmelden is voor ons als organisatie uitermate belangrijk om het aantal deelnemers, dagdeelhulpouders en vrijwilligers te peilen die daadwerkelijk willen meedoen. Aanmelden én betalen is absoluut risicoloos want, wanneer Huttendorp Schollevaar in zijn geheel dit jaar écht niet doorgaat vanwege het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen of het niet kunnen realiseren van mogelijk verplicht gestelde extra (corona) veiligheidsmaatregelen, garanderen wij dat alle reeds betaalde inschrijfgelden én de nog niet ontvangen Veilige Voeten aan iedereen kunnen worden terugbetaald (wij doen in tegenstelling tot reisorganisaties niet aan vouchers cool) of ter dekking van de gedurende dit jaar al gemaakte kosten vrijwillig aan de Stichting Huttendorp Schollevaar kunnen worden gedoneerd.

Er zijn naar verwachting nu conform RIVM-richtlijnen na 1 juli maximaal 100 deelnameplaatsen beschikbaar en omdat dit aantal, net als voorgaande jaren, zéker dit bijzondere jaar snel bereikt zal zijn, adviseren wij om je kind(eren) nú aan te melden en het inschrijfgeld meteen te voldoen want: VOL = VOL !

Wacht of twijfel dus niet om je kind(eren) als deelnemer en jezelf als dagdeelhulp nu al aan te melden en ook het inschrijfgeld te voldoen, alle ontvangen gelden blijven gereserveerd en 100% gegarandeerd! Geld terugontvangen óf doneren is een vrije keuze die iedereen op het online aanmeldformulier verplicht moet aangegeven.


+ + +
 


UPDATE 23 MEI 2020:

Hoewel wij als vrijwilligersorganisatie onze uiterste best hebben gedaan (en blijven dit uiteraard doen) om het Huttendorp Schollevaar te mogen organiseren kunnen wij helaas nog steeds niet met zekerheid zeggen dat ons dit ook daadwerkelijk zal lukken. Momenteel worden álle evenementen, groot, klein, binnen of buiten over één kam geschoren. Dit vinden wij zeer onterecht en wij hopen dat dit in de komende weken herzien wordt en ons kleinschalige kinder- en jeugdevenement wel georganiseerd mag worden. Wij zijn hierover al vanaf het begin van de coronacrisis in gesprek met de gemeente.

Wij zijn van mening dat de kinderen (en ook hun ouders) na lange tijd van thuiszitten, niet naar school kunnen, niet onbezorgd kunnen buitenspelen of niet op zomervakantie kunnen, wel toe zijn om samen met anderen een relaxte week vol plezier, huttenbouwen, sport-, spel- en crea-activiteiten op het Huttendorpveld te kunnen hebben!

Wanneer er, om Huttendorp Schollevaar door te kunnen laten gaan, door de overheid, gemeente of Veiligheidsregio aanvullende (veiligheids)maatregelen nodig zijn, zullen wij dit uiteraard naar beste kunnen uitvoeren en opnemen in de uitvoering van het weekprogramma. Wij doen hierbij dan ook een strikt beroep op de ouders en vrijwilligers om deze geheel na te leven. Dit kán in het uiterste geval dus betekenen dat er bijvoorbeeld een maximaal aantal deelnemers en/of vrijwilligers wordt gesteld of dat volwassenen mondkapjes moeten dragen én de onderlinge afstand van 1,5 meter moeten aanhouden. 

Echter, wanneer de extra maatregelen praktisch onuitvoerbaar blijken of er wordt door de gemeente bepaald dat het verbod op (grote) vergunningsplichtige evenementen tot 1 september ook geldt voor ons kleinschalige kinder- en jeugdevenement, kán er tot ieders grote teleurstelling helaas besloten moeten worden dat het Huttendorp Schollevaar 2020 écht niet door kan gaan...

Aanpassingen weekprogramma
Wat we nu al wél weten dat dit jaar écht anders zal zijn, is dat er programma-onderdelen worden aangepast en dat op de momenten dat er deelnemers op het Huttendorpveld aanwezig zijn, volwassenen niet op bezoek mogen komen. Ook bij het ophalen en brengen van de kinderen is het voor volwassenen niet mogelijk om op het veld te komen. Alle deelnemers worden, net als voorgaande jaren, elke dag bij aankomst en vertrek opgevangen in een met dranghekken afgezette ruimte op het veld, waarna ze onder begeleiding van onze organisatie gedoseerd richting het veld c.q. de uitgang worden gelaten. Aangezien deze regels conform RIVM-voorschrift al sinds enige tijd ook op scholen probleemloos worden gehanteerd verwachten wij dat iedereen hiervoor respect en begrip heeft. 

Nu toch al aanmelden?
Om deze reden hebben wij besloten om de online aanmelding van deelnemers, dagdeelhulpen, junior- en seniorvrijwilligers half juni tóch te openen. Ruim vooraf aanmelden is voor ons als organisatie uitermate belangrijk om het aantal deelnemers, dagdeelhulpouders en vrijwilligers te peilen die daadwerkelijk willen meedoen. Aanmelden én betalen is absoluut risicoloos want, wanneer Huttendorp Schollevaar in zijn geheel dit jaar écht niet doorgaat vanwege het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen of het niet kunnen realiseren van mogelijk verplicht gestelde extra (corona) veiligheidsmaatregelen, garanderen wij dat alle reeds betaalde inschrijfgelden én de nog niet ontvangen Veilige Voeten aan iedereen kunnen worden terugbetaald (wij doen in tegenstelling tot reisorganisaties niet aan vouchers cool) of ter dekking van de gedurende dit jaar al gemaakte kosten vrijwillig aan de Stichting Huttendorp Schollevaar kunnen worden gedoneerd.

Er zijn volgens verwachting vooralsnog conform RIVM-richtlijnen na 1 juli maximaal 100 deelnameplaatsen beschikbaar en omdat dit aantal, net als voorgaande jaren, zéker nu weer snel bereikt zal zijn adviseren wij om je kind(eren) nú aan te melden en het inschrijfgeld meteen te voldoen want: VOL = VOL !

Wacht of twijfel dus niet om je kind(eren) als deelnemer en jezelf als dagdeelhulp nu al aan te melden en ook het inschrijfgeld te voldoen, alle ontvangen gelden blijven gereserveerd en 100% gegarandeerd! Geld terugontvangen óf doneren is een vrije keuze die iedereen op het online aanmeldformulier verplicht moet aangegeven. 


+ + +


UPDATE 22 APRIL 2020
Gisteravond heeft onze minister-president in zijn persconferentie aangekondigd dat er tot 1 september geen evenementen mogen worden georganiseerd waardoor de zomer voor veel kinderen én hun ouders nu al als verloren moet worden beschouwd. Na reacties vandaag in de media blijkt het overheidsbesluit met name genomen te zijn om grote groepen van vele (tien)duizenden feestende en zingende volwassenen te voorkomen (zij vormen immers het grootste risico’s op grootschalige overdracht van het coronavirus) en was deze algemene en zeer ruime maatregel noodzakelijk om grote festivalorganisatoren mogelijkheden te bieden om vanwege overmacht aanspraak te maken op hun verzekeringen.

Er is eveneens bepaald dat basisschoolleerlingen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk naar school mogen, waarbij wanneer blijkt dat deze versoepeling nauwelijks extra besmettingen veroorzaakt, dit hopelijk daarna ook voor de voortgezet onderwijsleerlingen gaat gelden. De doelgroep waarvoor wij onze activiteiten organiseren zíjn grotendeels kinderen waarvoor vanaf 11 mei geen beperkingen meer gelden en geen rekening meer hoeven te houden met de anderhalve meter maatregelen en in groepsverband vrijuit mogen sporten. 

Aangezien alle activiteiten op ons Huttendorp volledig in de buitenlucht plaatsvinden en er bij de indeling van de huttenbouw-, sport- en spelactiviteiten altijd al (i.v.m. o.a. brandveiligheidsvoorschriften) ruime tussenafstand moest worden aangehouden hebben wij als ultieme poging een 'maatwerkverzoek' aan de gemeente gedaan om, uiteraard wanneer dit over vier maanden dan nog steeds nodig zou zijn of desnoods met eventuele aanvullende maatregelen, ons kleinschalige kinder- en jeugdinitiatief alsnog door te laten gaan. De afgelopen tijd hebben wij de voorbereidingen en wervingen ‘gewoon’ voortgezet waarbij er zelfs al subsidies en fondsen zijn toegekend. Met nog zeker drie maanden te gaan (we hebben 1 augustus als uiterste deadline gesteld) kan er nog héél veel gebeuren en is het niet ondenkbaar dat nú geldende beperkende overheidsmaatregelen dán inmiddels zijn opgeheven of met zicht op de start van het nieuwe schooljaar één week erna, dermate zijn versoepeld dat ons Huttendorp Schollevaar alsnog kan doorgaan.

Hoewel we volgens sommigen misschien ‘tegen de stroming in’ denken, blijven we toch in gesprek met de gemeente en laten we de vergunningsaanvraag gewoon doorlopen. Zolang het geen geld kost maar alleen tijd en moeite wachten we de voortschrijdende tijd, inzichten en (versoepeling van) maatregelen af en blijft er tot het moment van definitief intrekken van de vergunning hoop op een voor de kinderen leuke afsluiting van dit bijzondere schooljaar.

Kortom, houd deze pagina en onze socials in de gaten voor de meest up-to-date informatie en houd samen met ons hoop op een goede afloop...

 
+ + +


UPDATE 23 MAART 2020
Ook voor de organisatie en vrijwilligers van het Huttendorp Schollevaar beginnen de gevolgen van het coronavirus helaas merkbaar te worden en is het enthousiasme van de voorgaande update deels omgeslagen in onzekerheid. Zo zijn vergaderingen en bijeenkomsten met vrijwilligers en leveranciers momenteel lastig of zelfs helemaal niet mogelijk en is het de vraag tot wannéér deze sociale lockdown precies gaat duren. Komt er nog wel een zomervakantie dit jaar waarin alle kinderen en hun ouders vrij zijn of gaat de overheid een 'zomerschool' verplicht stellen waardoor er helemaal niemand op vakantie gaat of naar het Huttendorp kan komen? 

Ondanks deze vragen blijven wij positief en gaan we er 100% voor dat het Huttendorp Schollevaar eind augustus gewoon door zal gaan omdat de kinderen én hun ouders dan eindelijk wel eens toe zijn aan plezier en ontspanning. Organisatorisch en financieel zullen we het net als voorgaande jaren, maar nu met veel extra inspanning, vast wel weer rond krijgen maar het meest belangrijk is dat vanaf ongeveer 1 juni ouders hun kind(eren) wel willen en gaan inschrijven en dat ook senior- junior- en stagevrijwilligers zich bij ons gaan aanmelden. Want zonder hen kan de Huttendorpweek niet worden georganiseerd en een jaartje 'overslaan' zal vanwege het verlies van vrijwilligers, sponsor- en subsidierelaties en belangrijke contacten betekenen dat een jarenlange traditie van sport- spel- en speelweek voor alle kinderen uit Capelle aan den IJssel en wijde omgeving definitief verloren zal gaan...

We hopen dat deze voor iedereen buitengewoon vervelende situatie van onzekerheid snel voorbij is en houden jullie via deze pagina op de hoogte. Blijf vooral gezond en tot binnenkort !

 Het bestuur van de Stichting Huttendorp Schollevaar bestaat uit deze 9 enthousiaste vrijwilligers en ouders van (voormalig) deelnemers:
rij boven van links naar rechts: Erwin Mostert, Hanna Cuperus, Heleen Heinsboek, Martijn Otto, Rene Brand en René Versteeg
rij onder van links naar rechts: Denzell de Vries, Mark Velthoen en Steve Silva Moreira
 
+ + +

UPDATE 1 MAART 2020:

Hoera, het is gelukt om een flink aantal enthousiaste nieuwe kerngroepvrijwilligers en extra bestuursleden bij de voorbereiding en organisatie te betrekken waardoor in de laatste week van de basisschoolzomervakantie 'ons' Huttendorp Schollevaar opnieuw georganiseerd zal worden voor zo'n 150 kinderen uit (de inmiddels wijde omtrek van) Capelle aan den IJssel!

 

Dus zet het alvast in de agenda zodat jij en je ouders er bij het plannen van jullie zomervakantie rekening mee kunnen houden dat jij als deelnemer, maatschappelijk stagiair, junior- of seniorvrijwilliger of dagdeelhulpouder meedoet aan of meehelpt bij dit fantastische kinder- en jeugdevenement in de week van maandag 24 augustus t/m vrijdag 28 augustus 2020!

Het bedenken van het weekprogramma, de sport- en spelactiviteiten, het Special Event, het thema, de website enzovoort is in volle voorbereiding maar het wordt zeker weten weer een geweldige week met hopelijk net zoveel zonneschijn als vorig jaar. Heb je zelf leuke ideeën om te doen, stuur ons dan een email.

De online aanmelding voor deelnemers (€. 20,- per basisschoolleerling uit de groepen 3 tot en met 8 voor een hele week plezier met sport, spel en huttenbouwen, waterfundag, Special Event) wordt geopend op 1 juni 2020. Jezelf aanmelden als maatschappelijk stagiair, junior- of seniorvrijwilliger kan uiteraard áltijd (want we hebben veel hulp nodig) door een email te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We hebben een algemene WhatsAppgroep waar je als vrijwilliger of ouder van een deelnemer lid van kunt worden zodat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Klik met je smartphone (waarop WhatsApp is geïnstalleerd) hier om jezelf aan te melden bij deze groep.