Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in D:\appdata\IIS\vhosts\huttendorpschollevaar.nl\httpdocs\plugins\system\gantry\gantry.php on line 406
Aanmelden Vrijwilliger

Beste vriend/vriendin van Huttendorp Schollevaar,
Wat geweldig dat je jezelf (weer) wilt aanmelden als vrijwilliger voor Huttendorp Schollevaar 2019 van maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus 2019!

Om één ander administratief voor ons goed op orde te krijgen verzoeken we je onderstaand formulier in te vullen.
Vragen met een sterretje (*) moeten VERPLICHT worden ingevuld anders kun je het formulier niet verzenden.

Let erop dat je ná het succesvol verzenden een bevestiging ziet en ook ter bevestiging een emailbericht ontvangt. Zie je deze niet of ontvang je geen emailbericht dan is je aanmelding niet verzonden (misschien toch nog iets vergeten in te vullen?). Komt de bevestiging écht niet, stuur dan een email met daarin vermeld datum en tijdstip van je aanmelding naar info@Huttendorpschollevaar.nl zodat we e.e.a kunnen controleren in onze database.

Dankjewel alvast voor je aanmelding en tot ziens bij de informatiebijeenkomst of Huttendorpweek!

UPDATE 6 juli: aanmelden als Maatschappelijke stagiair (MaS) is niet meer mogelijk helaas...

Algemene informatie
Persoonlijke informatie
Bereikbaarheid
Aanmelding als vrijwilliger

Selecteer hieronder EERST als watvoor vrijwilliger je je wilt aanmelden en vul pas DAARNA de rest van de vragen in:

Aanvullende informatie
's-Nachts beschikbaar?
Overigen
Voor de goede orde

Bedenk dat we naast enorm veel plezier van al onze vrijwilligers ook een hoge mate van verantwoordelijkheid t.o.v. hun taak verwachten en op 100% inzet rekenen. Je hebt je opgegeven voor één of meerdere dagen en er is bij het maken van het weekprogramma op gerekend dat je deze dag(en) ook daadwerkelijk aanwezig en inzetbaar bent, zonder jouw hulp kan een geplande activiteit zomaar ineens niet doorgaan! Voor iedereen geldt dat zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de toebedeelde taken een absolute voorwaarde is voor aanmelding als vrijwilliger en al eerder als vrijwilliger of deelnemer te hebben meegedaan zien wij zéker als een meerwaarde. Als er onverhoopt een uitzonderlijke reden is waardoor je niet (op tijd) kunt komen dien je dit vóór 08.00 uur telefonisch door te geven aan de organisatie zodat er mogelijk nog een vervanger op jouw 'plaats' kan worden ingedeeld. Zelf een vervanger regelen is uiteraard helemaal geweldig, zorg er dan wél voor dat je hem/haar volledig instrueert/informeert over de uit te voeren taken, het rooster, de spelregels en al onze andere veiligheidsvoorwaarden!

Verder is het nog belangrijk te melden dat we niet zitten niet te wachten op 'grote kinderen die nog een jaartje extra komen huttenbouwen' en wij als organisatie en mede-vrijwilligers de zorg voor hen als bijkomende taak hebben.  Enige uitzondering hierop zijn de Assistentvrijwilligers, deze kunnen ter inspiratie en hulp aan de deelnemers juist worden ingezet als 'opperhutbouwer' , maar ook van hen verwachten wij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid!

Tot slot: aan het als vrijwilliger werken met (jonge) kinderen zijn door de Overheid strenge regels gesteld. Na aanmelden verklaart elke vrijwilliger onze Modelgedragscode voor vrijwillige medewerkers gelezen te hebben, na te komen en volledig te respecteren. Tevens verklaart hij/zij dat er géén justitiële- of andersoortige redenen zijn waardoor hij/zij niet met kinderen jonger dan 16 jaar kan of mag werken. Als aanvulling op deze eigen verklaring kan er door de organisatie een VOG (= Verklaring Omtrent het Gedrag) worden aangevraagd bij Justitie. Wanneer hieruit eventueel een negatief advies zou volgen vervalt de aanmelding als (dagdeel)vrijwilliger voor Huttendorp Schollevaar direct!

Lees onderstaande voor jou relevante documenten goed door, ze zijn ook te downloaden van onze website:

Takenoverzicht voor alle vrijwilligers

Modelgedragscode voor alle vrijwillige medewerkers

Basisspelregels voor alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers

- Contract voor Maatschappelijke stage Emmaus-leerlingen

Contract Maatschappelijke stage voor Comenius-leerlingen 

Toestemmingsformulier overnachting voor Assistenten, Juniorvrijwilligers en Maatschappelijke stagiairs

Voor Assistenten, Juniorvrijwilligers en Maatschappelijke stagiairs: de Modelgedragscode, het Stagecontract en Toestemmingsformulier overnachting vooraf zelf uitprinten en volledig ingevuld en (ook door je ouders) ondertekend meenemen naar je (groeps)intake waarvoor je later per email nog wordt uitgenodigd !

Finale Akkoord

Alle vrijwilligers worden zodanig ingeroosterd dat ieders beschikbaarheid zoveel mogelijk wordt gerespecteerd;

Er kan GEEN voorkeur voor taken worden opgegeven en er zijn GEEN voorkeursgroepjes mogelijk;

Wanneer er fysieke of andersoortige beperkingen zijn voor uitvoering van taken, deze vermelden bij 'Bijzonderheden';

Op deze aanmelding is onze AVG-Privacyverklaring van toepassing, zie hiervoor ook onze website;

Dit aanmeldformulier is volledig en naar waarheid ingevuld, wijzigingen kunnen alleen per email worden doorgegeven.