Beste ouder/verzorger,

Wat geweldig dat je (weer) één of meer kinderen als deelnemer wilt aanmelden om (weer) mee te doen aan het meest fantastische kinder- en jeugdevenement in de laatste week van de zomervakantie én daarbij ook jezelf of een andere volwassene, volgens de voorwaarden aanmeld als dagdeelhulp om ons en de kinderen te helpen bij de 20e editie van Huttendorp Schollevaar van maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus 2019!

De deelnamekosten voor Huttendorp Schollevaar 2019 bedragen net als vorig jaar €. 20,- per kind voor een hele week plezier met o.a. huttenbouwen, sport- en spel, springkussens, verven, knutselen, Special Event, snoepjes, drinken, disco- en filmavond met overnachtting op het veld, enz en moet uiterlijk één week na deze online aanmelding middels internetbankieren naar onze bankrekening (IBAN NL54 ABNA 0504 1619 38, ten name van Stichting Huttendorp Schollevaar) zijn overgemaakt om de voor je kind(eren) gereserveerde deelnameplaats(en) zeker te stellen.  Er is géén deel- of dagtarief mogelijk, onafhankelijk van het aantal deelnamedagen blijven de deelnamekosten voor alle activiteiten €. 20,- per kind.

Ter voorkoming van voetverwondingen bij onze deelnemers en vrijwilligers bieden wij als extra service Veilige Voeten inlegzooltjes aan, gemaakt van zeer moeilijk doordringbaar materiaal vergelijkbaar met een kogelvrij vest die in iedere kinder- en volwassen schoen past. In een (roestige) spijker trappen, en dat gebeurt helaas regelmatig bij houten pallets, kan tot zeer pijnlijke en nare verwondingen leiden... Bespaar jezelf deze ellende en bestel Veilige Voeten, er zijn al duizenden paar verkocht en de reacties zijn 100% positief.

Het totaalbedrag van de aanmelding á €. 8,50 per paar Veilige Voeten moet tegelijk met de deelnamekosten van €. 20,- per kind worden overgemaakt naar onze bankrekening (IBAN NL54 ABNA 0504 1619 38) waarna de bestelde Veilige Voeten in het voorafgaande weekend of uiterlijk op maandagochtend 26 augustus (om 09.00 uur, één uur voor opening) bij de balie van onze organisatietent kunnen worden opgehaald. 

Contante betaling van het inschrijfgeld en/of de Veilige Voeten vóórafgaand aan of tijdens de Huttendorpweek is niet mogelijk. Wanneer de betaling niet - of niet tijdig - is ontvangen komen de gereserveerde deelnameplaatsen weer online beschikbaar voor aanmelding van nieuwe deelnemers. Er zijn 150 deelnameplaatsen beschikbaar en omdat dit aantal, net als voorgaande jaren, ook nu weer snel bereikt zal zijn adviseren wij u om je kind(eren) nú aan te melden en het inschrijfgeld meteen te voldoen want: VOL = VOL !

In de week vóór opening van Huttendorp Schollevaar organiseren we een algemene informatieavond, waarvoor je als dagdeelhulp per email wordt uitgenodigd. Op deze informatieavond presenteren we het definitieve weekprogramma, geven up-to-date informatie over wélke taken er uitgevoerd moeten worden en beantwoorden je eventuele vragen.

Bij voorbaat dank voor je aanmelding en tot ziens op de informatiebijeenkomst of tijdens de Huttendorpweek !

Om één ander administratief goed op orde te hebben verzoeken we je onderstaand formulier geheel in te vullen, vragen met een sterretje (*) moeten VERPLICHT worden ingevuld anders kun je het formulier niet verzenden.

Let erop dat je na volledig invullen en succesvol verzenden een bevestigingspagina ziet en ook een emailbevestiging ontvangt. Zie je deze niet of ontvang je geen emailbericht dan is je aanmelding ook niet verzonden (misschien per ongeluk toch nog iets vergeten in te vullen, daarna opnieuw op 'verzenden' klikken). Ontvang je de bevestiging écht niet, stuur dan een email met daarin de datum en tijd van aanmelding, de na(a)m(en) van je kind(eren) naar info@Huttendorpschollevaar.nl zodat we e.e.a kunnen controleren in onze database en je verder kunnen helpen.

Algemene informatie

Geef hieronder EERST op hoeveel kinderen je wilt aanmelden PLUS hoeveel paar Veilige Voeten je wilt bestellen en vul pas DAARNA het formulier verder in:

Persoonlijke informatie van de volwassene die als DAGDEELHULP aanwezig is:
Deelnemerinformatie
Deelnemer 1:
Deelnemer 2:
Overigen
Beschikbaarheid DAGDEELHULP:
Voor de goede orde

Bedenk dat we naast enorm veel plezier van al onze vrijwilligers ook een hoge mate van verantwoordelijkheid t.o.v. hun taak verwachten en op 100% inzet rekenen. Je hebt je opgegeven voor één of meerdere dagen/dagdelen en er is bij het maken van het weekprogramma op gerekend dat je deze dag/dagen/dagdelen ook daadwerkelijk aanwezig en inzetbaar bent, zonder jouw hulp kan een geplande activiteit zomaar ineens niet doorgaan! Voor iedereen geldt dat zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de toebedeelde taken een absolute voorwaarde is voor aanmelding als dagdeelvrijwilliger en al eerder als vrijwilliger of deelnemer te hebben meegedaan zien wij zéker als een meerwaarde. Als er onverhoopt een uitzonderlijke reden is waardoor je niet (op tijd) kunt komen dien je dit vóór 08.00 uur telefonisch door te geven aan de organisatie zodat er mogelijk nog een vervanger op jouw 'plaats' kan worden ingedeeld. Zelf een vervanger regelen is uiteraard helemaal geweldig, zorg er dan wél voor dat je hem/haar instrueert/informeert over de uit te voeren taken, het rooster, de spelregels en al onze andere veiligheidsvoorwaarden!

Tot slot: aan het als vrijwilliger werken met (jonge) kinderen zijn door de Overheid strenge regels gesteld. Na aanmelden verklaart elke vrijwilliger onze Modelgedragscode voor vrijwillige medewerkers gelezen te hebben, na te komen en volledig te respecteren. Tevens verklaart hij/zij dat er géén justitiële- of andersoortige redenen zijn waardoor hij/zij niet met kinderen jonger dan 16 jaar kan of mag werken. Als aanvulling op deze eigen verklaring kan er door de organisatie een VOG (= Verklaring Omtrent het Gedrag) worden aangevraagd bij Justitie. Wanneer hieruit eventueel een negatief advies zou volgen vervalt de aanmelding als (dagdeel)vrijwilliger voor Huttendorp Schollevaar direct!

Lees onderstaande documenten goed door, ze zijn ook te downloaden van onze website:

Takenoverzicht voor alle vrijwilligers

Modelgedragscode voor alle vrijwillige medewerkers

Basisspelregels voor alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers

Finale Akkoord

Alle vrijwilligers worden zodanig ingeroosterd dat ieders beschikbaarheid zoveel mogelijk wordt gerespecteerd;

Er kan GEEN voorkeur voor taken worden opgegeven en er zijn GEEN 'voorkeursgroepjes' mogelijk;

Wanneer er fysieke of andersoortige beperkingen zijn voor uitvoering van taken, deze vermelden bij 'Bijzonderheden';

Op deze aanmelding is onze AVG-Privacyverklaring van toepassing, zie hiervoor ook onze website;

Dit aanmeldformulier is volledig en naar waarheid ingevuld, wijzigingen kunnen alleen per email worden doorgegeven.