Beste vriend/vriendin van Huttendorp Schollevaar,

Wát geweldig dat je jezelf -ook in deze voor iedereen bijzondere coronatijd- (weer) aanmeldt als vrijwilliger om in de laatste week van de zomervakantie van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus ons en de kinderen mee te helpen organiseren van de 20e editie van het fantastische kinder- en jeugdevenement Huttendorp Schollevaar!

Wij zijn van mening dat de kinderen (en ook hun ouders) na lange tijd van thuiszitten, niet naar school kunnen, niet onbezorgd kunnen buitenspelen of niet op zomervakantie kunnen, wel toe zijn om samen met anderen een relaxte week vol plezier, huttenbouwen, sport-, spel- en crea-activiteiten op het Huttendorpveld te kunnen hebben! 

Daarom hebben wij als vrijwilligersorganisatie onze uiterste best gedaan (en blijven dit uiteraard doen) om het Huttendorp Schollevaar te mogen organiseren. Er zijn, om Huttendorp Schollevaar door te kunnen laten gaan, door de overheid, gemeente of Veiligheidsregio aanvullende veiligheidseisen gesteld welke wij dit uiteraard naar beste kunnen uitvoeren en opnemen in de uitvoering van het weekprogramma. Wij doen dan ook een strikt beroep op de ouders en vrijwilligers om deze geheel na te leven. Dit kán in het uiterste geval dus betekenen dat er bijvoorbeeld een maximaal aantal deelnemers en/of vrijwilligers wordt gesteld of dat volwassenen mondkapjes moeten dragen én de onderlinge afstand van 1,5 meter moeten aanhouden.

Aanpassingen weekprogramma
Wat we nu al wél weten dat dit jaar écht anders zal zijn, is dat er programma-onderdelen worden aangepast en dat op de momenten dat er deelnemers op het Huttendorpveld aanwezig zijn, volwassenen niet op bezoek mogen komen. Ook bij het ophalen en brengen van de kinderen is het voor volwassenen niet mogelijk om op het veld te komen. Alle deelnemers worden, net als voorgaande jaren, elke dag bij aankomst en vertrek opgevangen in een met dranghekken afgezette ruimte op het veld, waarna ze onder begeleiding van onze organisatie gedoseerd richting het veld c.q. de uitgang worden gelaten. Aangezien deze regels conform RIVM-voorschrift al sinds enige tijd ook op scholen probleemloos worden gehanteerd verwachten wij dat iedereen hiervoor respect en begrip heeft. 

Online aanmelden
Ruim vooraf aanmelden is voor ons als organisatie uitermate belangrijk om het aantal deelnemers, dagdeelhulpouders en vrijwilligers te peilen die daadwerkelijk willen meedoen. 

Wacht of twijfel dus niet om je jezelf nu al aan te melden als vrijwilliger en ook de eventueel bestelde Veilige Voeten te betalen, alle ontvangen gelden blijven gereserveerd en 100% gegarandeerd!

Wij verzoeken iedereen om het totaalbedrag van de bestelde Veilige Voeten bij voorkeur direct na deze online aanmelding middels internetbankieren naar onze bankrekening (IBAN NL54 ABNA 0504 1619 38, ten name van Stichting Huttendorp Schollevaar) over te maken om de online gereserveerde deelnameplaats(en) te bevestigen. Contante betaling van de Veilige Voeten vóórafgaand aan of tijdens de Huttendorpweek is helaas niet mogelijk. M.u.v. de beschreven eventuele corona-restitutie is gehele of gedeeltelijke restitutie voorafgaand, tijdens of na afloop van Huttendorp Schollevaar vanwege reeds ver van te voren gedane uitgaven niet mogelijk.

Veilige Voeten
Ter voorkoming van voetverwondingen bij onze deelnemers en vrijwilligers bieden wij als extra veiligheid Veilige Voeten inlegzooltjes aan, gemaakt van zeer moeilijk doordringbaar materiaal vergelijkbaar met een kogelwerend vest en die in iedere kinder- en volwassen schoen past. In een (roestige) spijker trappen, en dat gebeurt helaas regelmatig bij houten pallets, kan tot zeer pijnlijke en nare verwondingen leiden... Bespaar jezelf deze ellende en bestel voor slechts €. 9,50 een paar Veilige Voeten, er zijn al duizenden paren verkocht en de reacties zijn 100% positief.

Dankjewel alvast voor je aanmelding als vrijwilliger en tot ziens bij een informatiebijeenkomst of tijdens de Huttendorpweek!

Om één ander administratief goed op orde te hebben verzoeken we je onderstaand formulier geheel in te vullen, vragen met een sterretje (*) moeten VERPLICHT worden ingevuld anders kun je het formulier niet verzenden.

Let erop dat je na volledig invullen en succesvol verzenden een bevestigingspagina ziet en ook een e-mailbevestiging ontvangt. Zie je deze bevestigingspagina niet of ontvang je de e-mailbevestiging niet dan is je aanmelding ook niet verzonden (misschien per ongeluk toch nog iets vergeten in te vullen, even daarna opnieuw op 'verzenden' klikken). Ontvang je de bevestiging écht niet, stuur dan een email met daarin de datum en tijd van aanmelding en je naam naar info@Huttendorpschollevaar.nl zodat we e.e.a. kunnen controleren in onze database en je verder kunnen helpen.

Algemene informatie
Persoonlijke informatie
Bereikbaarheid
Aanmelding als vrijwilliger

Kies hieronder EERST als watvoor vrijwilliger je je wilt aanmelden en vul pas DAARNA de rest van de vragen in embarassed...

Aanvullende informatie
's-Nachts beschikbaar?
Overigen
Voor de goede orde

Bedenk dat we naast enorm veel plezier van al onze dagdeelhulpen en vrijwilligers ook een hoge mate van verantwoordelijkheid t.o.v. hun taak verwachten en op 100% inzet rekenen. Je hebt je opgegeven voor één of meerdere dagen en er is bij het maken van het weekprogramma op gerekend dat je deze dag(en) ook daadwerkelijk aanwezig en inzetbaar bent, zonder jouw hulp kan een geplande activiteit zomaar ineens niet doorgaan! Voor iedereen geldt dat zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de toebedeelde taken een absolute voorwaarde is voor aanmelding als dagdeelvrijwilliger en al eerder als vrijwilliger of deelnemer te hebben meegedaan zien wij zéker als een meerwaarde.

Verder is het nog belangrijk te melden dat we niet zitten niet te wachten op 'grote kinderen die nog een jaartje extra komen huttenbouwen' en wij als organisatie en mede-vrijwilligers de zorg voor hen als bijkomende taak hebben. Enige uitzondering hierop zijn de Assistentvrijwilligers, deze kunnen ter inspiratie en hulp aan de deelnemers juist worden ingezet als 'opperhutbouwer' , maar ook van hen verwachten wij enige mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid!

Mocht er onverhoopt een uitzonderlijke reden zijn waardoor je niet (op tijd) kunt komen, dien je dit vóór 08.00 uur telefonisch (06 - 45 29 12 11) door te geven aan de organisatie, zodat er mogelijk nog een vervanger op jouw 'plaats' kan worden ingedeeld. Zelf een vervanger regelen is uiteraard helemaal geweldig. Zorg er dan wél voor dat je hem/haar instrueert/informeert over de uit te voeren taken, het rooster, de spelregels en al onze andere veiligheidsvoorwaarden!

Tot slot: aan het als vrijwilliger werken met (jonge) kinderen zijn door de Overheid strenge regels gesteld. Na aanmelden verklaart elke vrijwilliger onze Modelgedragscode voor vrijwillige medewerkers gelezen te hebben, na te komen en volledig te respecteren. Tevens verklaart hij/zij dat er géén justitiële- of andersoortige redenen zijn waardoor hij/zij niet met kinderen jonger dan 16 jaar kan of mag werken. Als aanvulling op deze eigen verklaring kán er een door de organisatie betaalde VOG (= Verklaring Omtrent het Gedrag) worden aangevraagd bij Justitie. Wanneer hieruit onverhoopt een negatief advies of afwijzing zou volgen vervalt de aanmelding als vrijwilliger voor Huttendorp Schollevaar direct!

Download hieronder de voor jou van toepassing zijnde documenten en lees ze (nogmaals) goed door, zodat het glashelder is wat we van elkaar kunnen verwachten tijdens de Huttendorpweek.

LET OP wanneer je je hebt aangemeld als Assistent-, Junior- of Maatschappelijke stagiairs: het Aanmeldformulier, Stagecontract en eventueel het introducee-overnachtingsformulier zelf uitprinten, volledig invullen, ondertekenen (ook door je ouders en/of school) en direct of uiterlijk binnen 1 week na aanmelding inscannen + e-mailen, per post opsturen of persoonlijk langsbrengen bij een bestuurslid!

- Aanmeldformulieren Assistent- en Juniorvrijwilligers, inclusief alle bijlagen

- Aanmeldformulieren Maatschappelijke Stagiairs Emmaus College, inclusief alle bijlagen

- Aanmeldformulieren Maatschappelijke Stagiairs GSR, inclusief alle bijlagen

Informatie- en voorwaarden overnachting vrijwilligers en stagiairs van 12 t/m 18 jaar

Basisspelregels voor alle deelnemers, dagdeelhulpen, vrijwilligers, stagiairs en bezoekers

Modelgedragscode voor alle vrijwillige medewerkers

- AVG Privacyverklaring 2020

- Takenoverzicht voor alle deelnemers, dagdeelhulpen, vrijwilligers, stagiairs en bezoekers

Finale Akkoord

- Vanwege de bijzondere corona-omstandigheden en -regelgeving kunnen zaken mogelijk anders verlopen dan nu voorzien;

- Alle vrijwilligers worden zodanig ingeroosterd dat ieders beschikbaarheid zoveel mogelijk wordt gerespecteerd;

- Er kan GEEN voorkeur voor specifieke taken worden opgegeven, alle taken zijn even belangrijk voor de kinderen;

- Wanneer er fysieke of andersoortige beperkingen zijn voor uitvoering van taken, deze vermelden bij 'Bijzonderheden';

- Op deze aanmelding is onze AVG-Privacyverklaring van toepassing, zie hiervoor ook onze website;

- Dit aanmeldformulier is volledig en naar waarheid ingevuld, wijzigingen kunnen alleen per email worden doorgegeven.