Beste vriend of vriendin van Huttendorp Schollevaar,

Wát geweldig dat je jezelf (weer) als junior-, stage-, of seniorvrijwilliger aanmeld om in de laatste zomervakantieweek van maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus ons en de kinderen te helpen bij de 21e editie van het fantastische kinder- en jeugdevenement Huttendorp Schollevaar!

Wij zijn ervan overtuigd dat alle kinderen (en veelal ook hun ouders!) na de lange periode van niet naar school kunnen en niet samen met vrienden kunnen buitenspelen wel toe zijn aan een week vol plezier, huttenbouwen, sport-, spel- en crea-activiteiten op het Huttendorpveld!

Er kunnen door de overheid, gemeente en Veiligheidsregio mogelijk aanvullende veiligheidseisen worden gesteld, welke wij dan uiteraard gaan uitvoeren en opnemen in het weekprogramma. Dit kán in het uiterste geval betekenen dat er bijvoorbeeld een maximaal aantal deelnemers en/of vrijwilligers wordt gesteld of dat volwassenen mondkapjes moeten dragen én de onderlinge afstand van 1,5 meter moeten aanhouden. Maar omdat er tussen nu en eind augustus vast nog veel meer maatregelen versoepeld zullen worden, kunnen we hierover nú nog niets zeggen...

Aanpassingen weekprogramma
Uiteraard proberen we het gebruikelijke weekprogramma met o.a. huttenbouwen, sport- en spel, springkussens, verven, knutselen, Special Event, snoepjes, drinken, disco- en filmavond met overnachting op het veld, enz. aan te houden. Wat we al wél weten dat ook dit jaar vanwege (de uitloop van) de coronamaatregelen iets anders zal zijn is dat sommige programma onderdelen worden aangepast en dat op de momenten dat er deelnemers op het Huttendorpveld aanwezig zijn er – behalve de aangemelde hulpouders – mogelijk geen bezoekers toegestaan zijn. Ook bij het ophalen en brengen van de kinderen is het voor volwassenen vooralsnog niet toegestaan om op het veld te komen. Alle deelnemers worden, net als in voorgaande jaren, elke dag bij aankomst en vertrek opgevangen in een speciaal afgezette ruimte op het veld, waarna ze gedoseerd naar het veld c.q. de uitgang worden begeleid. Aangezien deze regels conform RIVM-voorschrift al langere tijd ook op scholen worden gehanteerd verwachten wij van ouders dat zij hiervoor begrip hebben.

Nú al online aanmelden en betalen
Nadat je aanmelding door ons is verwerkt mailen we je -uiteraard alléén wanneer je Veilige Voeten hebt besteld- een betaalverzoek met de QR-code of online betaallink waarna je deze direct en via iDeal kunt betalen. Zelf het totaalbedrag overmaken naar onze bankrekening is dus niet meer nodig waardoor ook het betalen supergemakkelijk en eenvoudig is geworden!

Veilige Voeten inlegzooltjes
Ter voorkoming van voetverwondingen bij onze deelnemers en vrijwilligers bieden wij als extra veiligheid Veilige Voeten inlegzooltjes aan. Gemaakt van zeer moeilijk doordringbaar materiaal vergelijkbaar met een kogelwerend vest en past in iedere kinder- en volwassen schoen. In een (roestige) spijker trappen - en dat gebeurt helaas regelmatig bij houten pallets - leidt tot zeer pijnlijke en nare verwondingen... Bespaar je kinderen én jezelf deze ellende en bestel voor slechts €. 9,50 een paar Veilige Voeten mee, er zijn al duizenden paren verkocht en de reacties zijn 100% positief.

Tot slot
Bij deze alvast een 'enorm dankjewel' voor je aanmelding als vrijwilliger en tot ziens bij een intake- of informatiebijeenkomst of tijdens de Huttendorpweek. Wij houden je per e-mail op de hoogte van alle ontwikkelingen dus houd je mailbox, óók tijdens je hopelijk geweldige zomervakantie, goed in de gaten!

Om alle gegevens goed te kunnen verwerken vragen we je onderstaand formulier geheel in te vullen. Vragen met een sterretje (*) moeten VERPLICHT worden ingevuld, anders kun je het formulier niet verzenden. Let erop dat je na volledig invullen en succesvol verzenden de bevestigingspagina ziet en je ook de e-mailbevestiging ontvangt. Zie je de bevestigingspagina niet of ontvang je de e-mailbevestiging niet dan is je aanmelding ook niet verzonden (misschien per ongeluk toch nog iets vergeten in te vullen?). Na controleren en/of corrigeren van alle ingevulde gegevens kun je onderaan het formulier opnieuw op 'AANMELDEN' klikken waarna het formulier waarschijnlijk wél verzonden kan worden.

Algemene informatie
Persoonlijke informatie
Bereikbaarheid
Aanmelding als vrijwilliger

Kies hieronder EERST als watvoor vrijwilliger je je wilt aanmelden en vul pas DAARNA de rest van de vragen in embarassed...

Aanvullende informatie
Beschikbaarheid nachtwachtdiensten
Overigen
Voor de goede orde

Bedenk dat we naast enorm veel plezier van onze vrijwilligers ook een hoge mate van verantwoordelijkheid t.o.v. hun taak verwachten en op 100% inzet rekenen. Je hebt je aangemeld voor één of meerdere dagen en er is bij het maken van het weekprogramma op gerekend dat je deze dag(en) ook daadwerkelijk aanwezig en inzetbaar bent, zonder jouw hulp kan een geplande activiteit zomaar ineens niet doorgaan! Voor iedereen geldt dat enige mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de toebedeelde taken een voorwaarde is en al eerder als vrijwilliger of deelnemer te hebben meegedaan zien wij zéker als een meerwaarde.

Verder vinden wij het belangrijk te vermelden dat we niet zitten te wachten op 'grote kinderen die nog een jaartje extra komen huttenbouwen' en waarvoor wij als organisatie en mede-vrijwilligers de zorg voor hen als bijkomende taak hebben. Uitzondering hierop zijn de Assistentvrijwilligers, deze kunnen ter inspiratie en hulp aan de deelnemers juist worden ingezet als 'opperhutbouwer', maar ook van hen verwachten wij enige mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid!

Mocht er onverhoopt een uitzonderlijke reden zijn waardoor je niet (op tijd) kunt komen, dien je dit vóór 08.00 uur telefonisch (06 - 45 29 12 11) door te geven aan de organisatie zodat er eventueel nog een vervanger op jouw 'plaats' kan worden ingedeeld. 

LET OP: heb je je aangemeld als Assistent-, Junior- of Stagevrijwilliger?
Alle Assistent-, Junior- of Stagevrijwilligers ontvangen binnenkort per email en/of Whatsapp een uitnodiging voor de (groep)intakes waarbij wij verwachten dat je ruim op tijd en op de aangegeven locatie aanwezig bent en deze formulierenset met o.a. de oudertoestemming voor deelname en overnachting uitgeprint en door je ouder(s) ondertekend bij je hebt omdat anders je aanmelding niet afgerond kan worden. Je kunt deze formulierenset na invullen eventueel ook inscannen of er met je mobiel of tablet een duidelijk leesbare volledige foto van maken en vooraf mailen naar info@HuttendorpSchollevaar.nl. 

Algemene informatieavond voor alle deelnemers, dagdeelhulpouders en vrijwilligers, 
In de laatste week vóór het Huttendorp Schollevaar organiseren we een algemene informatieavond, waarvoor je per e-mail wordt uitgenodigd en waarbij je (indien mogelijk) wordt verwacht aanwezig te zijn. Tijdens deze avond presenteren we het definitieve weekprogramma, geven up-to-date informatie over wélke taken er uitgevoerd moeten worden en beantwoorden we je eventuele vragen.

Weekprogramma en vrijwilligersrooster
Zodra het definitieve weekprogramma en het (concept)vrijwilligersrooster bekend zijn zetten we deze op onze website én mailen het naar je zodat je precies weet wát we op wélke dag(en) gaan doen en wanneer je verwacht wordt aanwezig te zijn op het Huttendorpveld.

Veilige Voeten besteld bij je aanmelding?
Wanneer je bij het aanmelden Veilige Voeten hebt besteld, mailen we je zo snel mogelijk een betaalverzoek waarna je deze direct via iDeal kunt betalen. Zelf het totaalbedrag overmaken naar onze bankrekening is dus niet meer nodig waardoor ook het betalen supergemakkelijk en eenvoudig is geworden!

Gedragscode en VOG
Aan het als vrijwilliger werken met (jonge) kinderen zijn door de Overheid strenge regels gesteld. Het bestuur van de Stichting Huttendorp Schollevaar stelt voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken daarom het strikt naleven van onze gedragscode door iedereen verplicht, waarmee iedere vrijwilliger bij deze aanmelding akkoord gaat. Aanvullend op deze gedragscode word er voor iedere nieuwe seniorvrijwilliger (>18 jaar) een door Stichting Huttendorp Schollevaar betaalde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij Justitie aangevraagd. Wanneer deze VOG niet (op tijd) door de vrijwilliger aan het bestuur wordt overhandigd komt de aanmelding als vrijwilliger te vervallen en is toegang tot het Huttendorpveld niet toegestaan.

Lees of download hier alle belangrijke (invul)documenten voor onderstaande bevestigingsvragen:

Finale Akkoord

- Alle vrijwilligers worden zodanig ingeroosterd dat ieders beschikbaarheid zoveel mogelijk wordt gerespecteerd;

- Er kan GEEN voorkeur voor specifieke taken worden opgegeven, alle taken zijn even belangrijk voor de kinderen;

- Wanneer er fysieke of andersoortige beperkingen zijn voor uitvoering van taken, deze vermelden bij 'Bijzonderheden';

- De invuller verklaart dat dit aanmeldformulier volledig en geheel naar waarheid is ingevuld. Bewust foutief ingevulde gegevens maken het formulier ongeldig en leidt tot annulering van de online aanmelding. Administratieve wijzigingen kunnen alleen per e-mail door de invuller van deze online aanmelding aan de organisatie worden doorgegeven. 

- Elke (online) deelnemersaanmelding of Veilige Voeten-bestelling is definitief. Restitutie van het inschrijfgeld of de Veilige Voeten voorafgaand, gedurende of na afloop van de Huttendorpweek is, vanwege reeds gemaakte kosten en reservering van de deelnemersplaats(en), niet mogelijk en dienen altijd voorafgaand aan de Huttendoprweek geheel voldaan te worden door de invuller van deze online aanmelding;

- Vanwege de huidige corona-omstandigheden en -regelgeving kunnen zaken mogelijk anders verlopen dan nu voorzien;

- Op alle informatie m.b.t. deze aanmelding is onze AVG-Privacyverklaring van toepassing, zie hiervoor ook onze website.