Voor hen die Huttendorp Schollevaar al kennen is het waarschijnlijk niets nieuws en kan onderstaand aanmeldformulier direct worden ingevuld. Voor alle ‘nieuwelingen’ en diegenen die alle informatie (nog eens opnieuw) willen lezen, leggen we hier uitgebreid uit uit hoe kinderen (deelnemers) kunnen meedoen aan deze fantastische sport-, spel-, huttenbouw- en evenementweek. Ook lees je daar wat we van hen en hun ouders/verzorgers verwachten.

Om alle gegevens goed te kunnen verwerken vragen we je onderstaand formulier geheel in te vullen. Vragen met een sterretje (*) moeten VERPLICHT worden ingevuld, anders kun je het formulier niet verzenden. Let erop dat je na volledig invullen en succesvol verzenden de bevestigingspagina ziet en je ook de e-mailbevestiging ontvangt. Zie je de bevestigingspagina niet of ontvang je de e-mailbevestiging niet binnen enkele minuten, dan is je aanmelding niet verzonden (misschien per ongeluk toch nog iets vergeten in te vullen?). Na controleren en/of corrigeren van alle ingevulde gegevens klik je onderaan het formulier opnieuw op 'AANMELDEN' waarna het formulier waarschijnlijk wél verzonden kan worden. Lukt het dan nog steeds niet, stuur ons dan een e-mail met de datum en tijdstip, zodat we de oorzaak kunnen achterhalen óf probeer het aanmeldformulier enige tijd later nogmaals in te vullen en opnieuw te verzenden.

Geef hieronder ALS ALLEREERSTE aan hoeveel kinderen je als deelnemer wilt aanmelden EN hoeveel paar Veilige Voeten je eventueel wilt mee bestellen. Vul PAS DAARNA de rest van het aanmeldformulier volledig in. Wanneer je het in een andere volgorde doet, kan de verwerking ervan soms misgaan...

Persoonsgegevens van de VERPLICHT aan te melden 18+ dagdeelhulp
Deelnemer 1:
Deelnemer 2:
Beschikbaarheid van de VERPLICHT aan te melden 18+ dagdeelhulp
Akkoord voor aanmelding van de deelnemer(s) en de 18+ dagdeelhulp

- De invuller verklaart dat hij/zij deze online deelnemers- en dagdeelhulpaanmelding volledig en geheel naar waarheid heeft ingevuld. Bewust foutief ingevulde gegevens maken deze aanmelding ongeldig en leidt tot annulering ervan, zonder recht op restitutie van inschrijfgelden en eventueel meebestelde Veilige Voeten.

- Elke deelnemersaanmelding of Veilige Voetenbestelling is definitief. Restitutie van het inschrijfgeld en de Veilige Voeten voorafgaand, gedurende of na afloop van de Huttendorpweek is, vanwege reeds gemaakte kosten en reservering van de deelnemersplaats(en), niet mogelijk. De inschrijfkosten en de Veilige Voeten moeten kort na aanmelding via iDeal worden voldaan. Deelnemers waarvan het inschrijfgeld op de maandag voorafgaand aan de Huttendorpweek (8 augustus) nog niet is voldaan, worden 'on-hold' gezet. We nodigen dan alle eventuele ‘reservelijstdeelnemers’ uit zich alsnog online aan te melden. Zodra deze ‘reservelijstdeelnemers’ alle kosten hebben voldaan, en hierdoor het maximale aantal deelnameplaatsen is bereikt, vervallen de 'on-hold' gezette aanmeldingen en is hun deelname aan de Huttendorpweek niet meer gegarandeerd;

- Er kan geen voorkeur voor specifieke taken worden opgegeven. Alle taken zijn even belangrijk voor de kinderen en moeten allemaal worden uitgevoerd. Uiteraard kunnen taken onderling worden geruild. Dan moet dit wel worden doorgegeven bij de organisatiebalie;

- Alle dagdeelhulpen en vrijwilligers worden zodanig ingeroosterd dat ieders beschikbaarheid zoveel mogelijk wordt gerespecteerd, maar het kán helaas soms gebeuren dat iemand per ongeluk 'verkeerd' wordt ingeroosterd. In dat geval verzoeken wij om direct telefonisch of per email contact met ons op te nemen, zodat we de fout meteen kunnen herstellen en het weekrooster kan worden aangepast;

- Wanneer Huttendorp Schollevaar tóch niet mag doorgaan vanwege het door de overheid of gemeente onverhoopt herinvoeren van beperkende COVID-maatregelen, kunnen zaken anders verlopen dan nu voorzien en kan het weekprogramma geheel of gedeeltelijk worden aangepast c.q. geannuleerd;

- Wijzigingen kunnen alleen per e-mail (info@HuttendorpSchollevaar.nl) worden doorgegeven; 

- Op alle verstrekte gegevens m.b.t. deze aanmelding is onze AVG-Privacyverklaring van toepassing.

Wil je zien wie er zich al als deelnemer of vrijwilliger heeft aangemeld, check dan het Wie-Doen-Er-Allemaal-Mee overzicht!